Workshopok a humánus orvoslásról.

Bővebb információk a workshop menüpontban.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Egyezmények

A tapasztalatok szerint a magyar egészségügy jelentős területén még várat magára, hogy az újszülöttek, csecsemők és gyermekek jogait és sajátos igényeit figyelembe vegyék gondozásuk, kezelésük, gyógyításuk során. Az egészségügyi törvény csak a a kiskorúakkal való kapcsolattartásról rendelkezik, ám az ENSZ Gyermekek jogairól szóló egyezménye, amelyet hazánk 1991-ben ratifikált, kötelezettségeket ró az ellátó rendszerre. Magyarország csatlakozott az EACH -European Association for Children in Hospital chartájához is, amely az Egyezmény alapján részletesen szabályozza a területet. Ennek ellenére hazánkban nagyon kevés egészségügyi intézmény tartja be maradéktalanul ezeket az előírásokat. Ezek között kiemelt szerepet játszik a kapcsolattartáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, az információs jogok valamint a fölösleges beavatkozásoktól való tartózkodás. Az ajánlások figyelmen kívül hagyása mind a gyermek, mind az egész család számára káros pszichés következményekkel járhat.

Az EACH charta

Az 1950-es években pszichológusok és gyermekgyógyászok kimutatták, hogy a kórházi gondozás káros hatással van a gyerekek érzelmi és lelkiállapotára, ami főként abból adódik, hogy elválasztják őket a családtól.

Ma már szinte közhely, hogy ez hosszú távon is zavarokkal járhat. Ezért kezdeményezték, hogy a családtagtagokat is bevonják a beteg gyerekek gondozásába. E változtatásokat fokozatosan elfogadta az egészségügyi személyzet is. Megalakult az EACH - European Association for Children in Hospital - Európai Szervezet a Kórházban Kezelt Gyermekekért, és 1988-ban kiadták ajánlásukat, mely tíz pontban foglalja össze a kórházban gondozott gyerekek jogait.

Ezek a jogok részei az Egyesült Nemzetek 1989-ben elfogadott Gyermekjogi Egyezményének is, amelyet az összes európai állam, tehát Magyarország is aláírt. 

Az ajánlásban említett jogok minden beteg gyerekre vonatkoznak, betegségtől, kortól, fogyatékosságtól, származástól, társadalmi és kulturális háttértől, egyéb okoktól, a kezelés formájától vagy helyétől függetlenül.

Az egyezmény tejes szövegét itt tekintheti meg.
A Szószóló Alapítvány kiadványában a gyerekek számára is érthető módon találja meg a gyerekjogok leírását.

 

 

A szoptatás védelme, támogatása és elősegítése Európában: Indítvány

A szakemberek által egymás közt csak "Blueprint" néven emlegetett indítvány 2004-ben született a Szoptatásért Európában című konferencián.  Az egyezmény részletes tájékoztatást ad arról, hogy hogyan, milyen módszerekkel lehetne  elérni, hogy minden anya-baba páros addig élvezze a szoptatást, ameddig kívánja.

"Európában mindenütt a közegészségügy egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehetne minél inkább védeni, támogatni és elősegíteni a szoptatást. Az alacsony szoptatási aránynak és a korai elválasztásnak számos fontos egészségügyi és társadalmi vonatkozása van: hátrányosan hat a nőkre, a gyerekekre, a közösségre és a környezetre, többletköltséget ró az adott ország egészségügyi ellátó rendszerére, és egyenlőtlen egészségügyi esélyeket teremt. A WHO tagállamai 2002 májusában az 55. Egészségügyi Világtanács (World Health Assembly, WHA) alkalmával egyhangúan elfogadták a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégiát, megteremtve ezzel az alapot minden közegészségügyi kezdeményezésnek, amely védeni, támogatni és elősegíteni kívánja a szoptatást.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szoptatás védelme, támogatása és elősegítése jól szervezett, összehangolt munkát igényel. A most kiadott Indítvány mintát kíván nyújtani ahhoz, mi mindent kell magában foglalnia és érvényre juttatnia egy országos vagy regionális tervezetnek. A dokumentum összeállításában részt vevő szoptatási szakemberek egyrészt az EU-t és az EU-val kapcsolatban lévő államokat képviselik, másrészt a megfelelő érdekcsoportokat is, mint pl. az anyákat. Az Indítvány olyan konkrét intézkedéseket és intézkedés-sorozatokat tartalmaz, amelyeknek hatékonysága már bizonyított. Remélhető, hogy ezen intézkedések meghozatalával Európa-szerte javulni fognak a szoptatási gyakorlatok és mutatók (szülés utáni szoptatás, kizárólagos szoptatás, hosszan tartó szoptatás), egyre több olyan anya lesz, akinek a szoptatás erőt, elégedettséget és magabiztosságot ad, és egyre több olyan egészségügyi dolgozó, aki ért ehhez a szakterülethez, és örömet talál a munkájában."

Az Indítvány anyaga itt olvasható magyar nyelven.

 

 

 

Támogatóink: